Política de Protecció de Dades

PROTECCIÓ DE DADES

En navegar per aquestes pàgines, de manera automàtica l’usuari facilita al servidor de la web informació relativa a la seva adreça IP (identificador únic per a la transmissió de paquets entre ordinadors connectats a Internet), data i hora d’accés, l’enllaç que li ha reexpedit a aquestes, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat. Sense perjudici que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (d’ara endavant, AGPD) considera la IP com a dada de caràcter personal, EL TITULAR no pot obtenir per si només, ni té intenció de fer-ho tret que se li causi algun perjudici, cap informació sobre el titular de la connexió a Internet a la qual correspon. Aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament per al control i realització d’estadístiques d’accés i visites a la web, i en cap cas seran comunicats o cedits a tercers.

En cas que l’usuari estableixi algun tipus de comunicació amb EL TITULAR, ja sigui per telèfon, fax, correu ordinari o electrònic, les seves dades seran guardades i incloses en un fitxer propietat del TITULAR, amb l’única finalitat d’atendre el seu suggeriment o queixa, informar o altres. Fora dels casos legalment establerts, les seves dades no seran comunicats ni cedits a tercers sense el seu consentiment exprés. Aquest fitxer es troba convenientment inscrit en el Registre General de l’AEPD i sobre ell s’apliquen les mesures tècniques, legals i organitzatives establertes en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal per a evitar qualsevol accés, alteració, pèrdua o tractament no autoritzats.

L’usuari té dret a accedir a aquest fitxer per a consultar les seves dades, rectificar-los o cancel·lar-los, així com a oposar-se a tot tractament respecte d’aquests, amb les excepcions i límits establerts en la legislació aplicable. En cas que desitgi exercir aquests drets, dirigeixi al TITULAR una sol·licitud signada a l’adreça successivament indicada, acompanyant fotocòpia del seu DNI o document equivalent. En el lloc web de l’AEPD té a la seva disposició models de formularis i més informació sobre aquest tema.

Així mateix, EL TITULAR informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant el una trucada al telefon +34 647461856 o per mail a l’adreça hola@salerostudio.com

Mentre no es comuniqui el contrari per l’usuari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, i que l’usuari es compromet a notificar qualsevol variació.

EL TITULAR convida l’usuari a llegir la política de privacitat de la web aquí.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts d’aquesta web, incloent, entre altres, imatges, logotips, gràfics, animacions, textos o aplicacions informàtiques, qualssevol que sigui el seu format, llenguatge de programació i forma de representació, així com el nom de domini www.kinokistudio.com són propietat del TITULAR, o bé ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual i, en el seu cas, industrial, així com per la normativa reguladora dels noms de domini.

Es permet la utilització o reproducció, total o parcial, sense ànim de lucre, dels seus continguts sempre que es faci constar la font i s’inclogui un enllaç a aquesta web, i en els casos permesos en els articles 31 a 34 de la Llei de Propietat Intel·lectual (Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril). Queda prohibit l’ús de marcs (frames) o qualssevol altres mecanismes destinats a ocultar l’origen o font dels continguts, qualsevol ús, transformació o explotació dels mateixos amb finalitats comercials, promocionals o contràries a la llei, moral o ordre públic, que pogués lesionar els interessos o perjudicar la imatge del Titular o de tercers legítims, que constitueixin competència deslleial o, en general, en contra del que es disposa en aquest document.

RESPONSABILITAT

EL TITULAR no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d’aquest lloc web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per fallades degudes al servidor que allotja els continguts o d’altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualssevol altres motius que es derivin de causes que escapin al seu control, per la qual cosa rebutja qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, per aquests.